Ajankohtaista / tiedotteet

Kalastuslakiin muutoksia 2024

Kalastuslakiin on tullut muutoksia, jotka kaikkien kalastajien on otettava huomioon. Lisätietoa: https://ahven.net/artikkeli/2024/01/09/kalastaja-nama-lakimuutokset-astuvat-voimaan-2024/


Kalastonhoitomaksun ikäraja muuttui

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias jakalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta31.12.2023 mennessä.Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastajatarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekävalvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki:https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa

Lue lisää >


Ohje pyydysten merkinnästä

Suonteen kalatalousalue on laatinut ohjeen pyydysten merkinnästä: Vesiliikenteen käyttämillä alueilla (väylät ja muut vesiliikenteen käyttämät alueet) pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella. Vesialueilla, joilla on ilmeistä,

Lue lisää >


Kauden 2023 istutukset

Suonteen kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet Suonteelle kauden 2023 aikana 2000 kappaletta 2-vuotiaita Järvilohia ja 1820 kappaletta 3-vuotiaita järvitaimenia. Järvitaimenista on merkitty T-ankkurimerkillä 500 kappaletta. Merkityistä kaloista pyydetään tekemään ilmoitus LUKE:lle https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki. Merkintöjen avulla seurataan istutusten onnistumista. Lisäksi kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet kuhaa ja järvisiikaa alueen vesistöihin, mm. Suonteelle.


Suontee Symbosium Joutsassa 27.5.2023

Jo perinteeksi muodostunut Suontee Symbosium järjestetään Joutsan Nuorisoseurantalolla klo 11 alkaen. Suonteen kalatalousalue tarjoaa kahvit klo 10 alkaen.


Käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman:


Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset kalastuksensäätelytoimenpiteet

Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut voimaan seuraavat kalastusta koskevat rajoitukset Suonteen kalatalousalueella:


Kalatalousalueen kokous 13.4.2022

Kalatalousalueen kokous järjestetään Lamminmäen tiloilla 13.4. klo 12.00 alkaen. Kokouksen aluksi tarkastetaan osallistujien valtakirjat. Kokouksessa noudatetaan terveysturvallisuusohjeistuksia. Kokoukseen osallistuvilta toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostiin: timo.meronen(at)ahven.net


Käyttö- ja hoitosuunnittelu etenee

Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on toimitettu ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Seuraavaksi suunnitelmaa käsittelee Kymijoen kalatalouden yhteistyöryhmä. Suunnitelma on luettavissa käyttö- ja hoitosuunnittelu-sivulta.


Suonteen kalatalousalueen yleiskokous

Suonteen kalatalousalueen 23.4.2021 yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla 30.4.-14.5.2021: Joutsan kunta, Länsitie 6 19650 Joutsa.


Kalatalousalueen kokous 23.4.2021

Suonteen kalatalousalueen yleiskokous järjestetään Joutsassa Lamminmäen tiloilla 23.4.2021 klo 12.00 alkaen. Ennen kokousta on valtakirjojen tarkastus. Kokouksessa käsitellään yleiskokoukselle kuuluvat asiat ja keskustellaan käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Kokouksessa noudatetaan terveysturvallisuusohjeita. Saliin tultaessa desinfioidaan kädet ja kokouksen ajan pidetään maskeja. Salissa on tilaa rajoitetusti, joten ennakkoilmoittautuminen pyydetään sähköpostiosoitteeseen timo.merone(at)ahven.net. Kokoukseen voi myös osallistua etänä ilmoittautumalla timo.meronen(at)ahven.net. Valtakirja

Lue lisää >


Kalatalousalueen uusitut verkkosivut

Suonteen kalatalousalueen verkkosivut on uudistettu täysin. Uusi sivustokokonaisuus kattaa entiseen tapaan myös Suonteen kalatalousalueella toimivat osakaskunnat. Kullakin osakaskunnalla on oma sivustokokonaisuus käytettävissään. Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry julkaisee helpon ohjeen osakaskuntien verkkosivujen päivittämiseksi. Aiemmalle alustalle tuotettu sisältö on pääosin siirretty uusiin sivustoihin mutta puutteita saattaa esiintyä. Pyydämme kaikilta malttia, sivustoja täydennetään vähitellen.


Takaisin etusivulle
Suonteen kalatalousalue

www.suonteenkalatalousalue.fi