Kalastonhoitomaksun ikäraja muuttui

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja
kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta
31.12.2023 mennessä.
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja
tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä
valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.

www.kalastonhoitomaksu.fi

Takaisin uutisiin
Suonteen kalatalousalue

www.suonteenkalatalousalue.fi