Ohje pyydysten merkinnästä

Suonteen kalatalousalue on laatinut ohjeen pyydysten merkinnästä:

Vesiliikenteen käyttämillä alueilla (väylät ja muut vesiliikenteen käyttämät alueet) pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella.

Vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, riittää koho, joka ulottuu vähintään 15 cm pinnan yläpuolelle tai 40 cm pinnan yläpuolelle ulottuva lippusalko. Koho ei saa olla läpinäkyvä. Lipun lyhimmän sivun pituus on vähintään 15 cm. Rapumerralle riittää 5 cm pinnan yläpuolelle ulottuva koho.

Pyydyksiin on merkittävä ainakin pyydyksen asettajan etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero, postiosoite tai sähköpostiosoite. Yhteystiedot on merkittävä pyydyksen uloimman kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen. Pyydysmerkit on oltava helposti nähtävillä samaisessa kohossa.

Kalastuksenvalvonta

Kalatalousalue ja osakaskunnat järjestävät Suonteella kalastuksenvalvontaa. Valvoja tarkistaa pyydyksistä yhteystiedot, pyydysmerkit ja pyydyksen. Valvojat voivat jättää huomautuksen yhteystietojen tai pyydysten merkinnän puutteellisuuksista. Pyydysmerkkien puuttuminen johtaa yleensä pyydysten takavarikointiin. Rauhoitusalueella tai kielletyllä pyydyksellä kalastaminen johtaa aina takavarikkoon.

Kalastajat voivat helpottaa valvojien työtä merkitsemällä pyydyksensä selvästi lippusaloilla, yhteystiedoilla ja pyydysmerkeillä. Kun verkkojata on merkitty molemmin päin samanlaisilla lippusaloilla valvojan ei tarvitse välttämättä nostaa pyydyksen päätä ylös saakka todetakseen mitä narun päästä löytyy. Vastaavasti katiskan polaan voi kirjoittaa yhteystietojen lisäksi selvästi ”katiska”. Näin toimien valvojan ei ole välttämätön nostella pyydyksiä ylös saakka ja pyydykset saavat olla rauhassa.

Takaisin uutisiin
Suonteen kalatalousalue

www.suonteenkalatalousalue.fi