Kauden 2023 istutukset

Suonteen kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet Suonteelle kauden 2023 aikana 2000 kappaletta 2-vuotiaita Järvilohia ja 1820 kappaletta 3-vuotiaita järvitaimenia. Järvitaimenista on merkitty T-ankkurimerkillä 500 kappaletta. Merkityistä kaloista pyydetään tekemään ilmoitus LUKE:lle https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki. Merkintöjen avulla seurataan istutusten onnistumista.

Lisäksi kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet kuhaa ja järvisiikaa alueen vesistöihin, mm. Suonteelle.

Takaisin uutisiin
Suonteen kalatalousalue

www.suonteenkalatalousalue.fi