Pyynti- ja pyydysrajoitukset

Pyyntiä harjoitettaessa on noudatettava Pertunmaankylän Osakaskunnan antamia kalastusmääräyksiä.

Pertunmaankylän Osakaskunta hyväksyy päätöksentekohetkellä voimassa olevat Suonteen kalatalousalueen päättämät kalakannan hoitoon liittyvät toimenpiteet ja tukee niitä. Kalatalousalue on muuttanut 31-54mm solmuvälin verkkojen pyyntiä 6m syvemmissä vesissä siten, että kielto koskee aikaa 1.10- 30.4 välistä aikaa.

Kalastettaessa tulee noudattaa määräystä, mitä alamitoista on valtakunnallisesti ja Suonteen kalatalousalueella kalalajeittain säädetty.

 Alamitat

  • Järvilohi 60 cm
  • Istutettu (rasvaeväleikattu) järvitaimen 50cm
    Luontainen järvitaimen on kokonaan rauhoitettu
  • Kuha 42 cm
  • Harjus 35 cm

Kalastuksenvalvonta

Suonteen kalatalousalue suorittaa kalastuksenvalvontaa Suonteen alueella

Osakaskunta on nimennyt alueelleen kalastuksen valvojiksi valvojan kurssin käyneet ja tentin läpäisseet: Tapio Salomaa, puh. +358 44 0204511 ja Eero Pekkola, puh. +358 400 567647.

Pertunmaankylän osakaskunta