Lupamaksut ja ohjeet

Pyydysyksikkömaksut vuodelle 2021

  • 5,00 euroa/kpl

Sorsastusluvat yhdelle kaudelle

  • 50,00 euroa/kpl

Osakkaat voivat ostaa pyydysyksiköitä heidän osuuksiensa mukaiset määrät, kuitenkin kaikille osakkaille tarvittaessa 30 yksikköä. Ulkopuoliset saavat kukin ostaa enintään 15 pyydysyksikköä.

Ostetuilla yksikköluvilla voi uistella enintään kuudella uistimella osakaskunnan vesialueella edellyttäen, että ostetut yksikkömäärät riittävät ottaen huomioon muut samanaikaisesti pyynnissä olevat pyydykset.

Uisteluun on mahdollista hankkia myös koko kalastusaluetta koskeva kalatalousaluelupa, tai koko valtakuntaa koskeva yhden vavan lupa. Tiedot tähän löytyvät Suonteen kalatalousalueen sivuilta

Valtion kalastuksenhoitomaksu tulee olla suoritettu lupia hankittaessa niiltä, joilta laki edellyttää sen hankkimista.

Maksaminen

Nimen lisäksi (osakas) on merkittävä suoritukseen tilannimi ja rekisterinumero ja osoitetiedot ja vastaavasti ulkopuolisen (ei osakas) vakituisen asunnon osoitetiedot.

Kalastuslupamaksut maksetaan tilille   FI62 5336 0120 0288 77

Varalla oleva lupien myyntipiste vuonna 2021 on Tapio Salomaa +358 440204511.

Katso myös  Pyydysten merkitseminen

Pertunmaankylän osakaskunta