Tervetuloa Suonteen kalatalousalueelle

Suonteen kalatalousalue on perustettu vuonna 2019 kalastuslainmuutoksella Suonteen kalastusalueen työtä jatkamaan. Suonteen kalatalousalueen merkittävimmät järvialtaat ovat Suontee, Viheri ja Angesselkä.

Kalatalousalueen toimintaa ohjaavat yleiskokous ja hallitus. Yleiskokouksessa äänivaltaa käyttävät alueen osakaskunnat, yli 50 hehtaarin yksityisvedet sekä kalastuslaissa mainitut järjestöt.

Suonteen kalatalousalue käsittää noin 19 000 hehtaaria vesialueita Joutsan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kunnissa.

Kalastusluvat

Suonteen kalatalousalueen kalastusluvat

Lue lisää

Kalatalousalue

Suonteen kalatalousalue on lakisääteinen yhteistyöelin

Lue lisää

Osakaskunnat

Vesialueen osakaskunnat ovat yksityisten tilojen omistamia omistusyksiköitä, yhteisetuuksia

Lue lisää

Suonteen kalatalousalue

Päätökset

Suonteen kalatalousalueen päätöksiä ja kokousasiakirjoja

Lue lisää

Hoitosuunnitelma

Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lue lisää

Ajankohtaista / tiedotteet

Ohje pyydysten merkinnästä

Suonteen kalatalousalue on laatinut ohjeen pyydysten merkinnästä: Vesiliikenteen käyttämillä alueilla (väylät ja muut vesiliikenteen käyttämät alueet) pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa vähintään 2 senttimetrin heijastimella. Vesialueilla, joilla on ilmeistä,

Lue lisää >

Kauden 2023 istutukset

Suonteen kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet Suonteelle kauden 2023 aikana 2000 kappaletta 2-vuotiaita Järvilohia ja 1820 kappaletta 3-vuotiaita järvitaimenia. Järvitaimenista on merkitty T-ankkurimerkillä 500 kappaletta. Merkityistä kaloista pyydetään tekemään ilmoitus LUKE:lle https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki. Merkintöjen avulla seurataan istutusten onnistumista. Lisäksi kalatalousalue ja osakaskunnat ovat istuttaneet kuhaa ja järvisiikaa alueen vesistöihin, mm. Suonteelle.

Suontee Symbosium Joutsassa 27.5.2023

Jo perinteeksi muodostunut Suontee Symbosium järjestetään Joutsan Nuorisoseurantalolla klo 11 alkaen. Suonteen kalatalousalue tarjoaa kahvit klo 10 alkaen.

Suonteen kalatalousalue

www.suonteenkalatalousalue.fi